برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی آذرایین

گروه مهندسی آذرایین در سال 1386 تاسیس گردید. 17 سال سابقه در طراحی و اجرای انواع فواره اعم از آبنمای تصویری ،  آبنمای ریتمیک ،آبنمای خانگی ،آبنما موزیکال ما را تبدیل به یکی از مهمترین شرکتهای فعال در این عرصه کرده است .ویدئو آبنما و فیلم آبنما آبنمای سنگی ، آبنما هوشمند ، آبنمای موزیکال ، آبنمای ریتمیک ، آبنمای نوشتاری و آبنمای هارمونیک
پروژه های گروه آذرایین در تمام نقاط کشور سابقه ای درخشان را برای این گروه  بهمراه داشته است .